Doni te shisni nje makine? Keni reklamuar ne merrjep.al apo makinashitje.com?Doni te shisni automjete ne vleren e tyre te plote pa u detyruar te negocioni per uljen e cmimit?

Përvoja e tregtarëve të suksesshëm ka treguar se me një partner të mirë financiar mund të shisni shumë më tepër!

Shisni më shumë makina me MOGO!

Çfarë bëjmë?

Ne do t’ju ndihmojmë të shisni çfarëdo makine duke i ofruar blerësit financim të besueshëm e të leverdisshëm.

Mund të aplikoni përpara se klienti të ketë zgjedhur makinën dhe ne do t’ju tregojmë shumën e mundshme të financimit dhe ju keni mundësi të shisni një makinë më shtrenjtë.

Ne e marrim vendimin përpara se klienti të ketë përzgjedhur automjetin

Financojme blerjen e makinave te cdo marke apo viti prodhimi

Për të përcaktuar shumën e mundshme të financimit, ne do të kryejmë një vlerësim të ,makinës tuaj duke u bazuar në vlerën e tregut.

Financim deri në 85% të vlerës së makinës bazuar tek cmimet e tregut

Duke paguar vetëm 25% të vlerës së automjetit, blerësi mund të marrë financim për një periudhë të gjatë dhe kundrejt një pagese mujore minimale te perballueshme nga te ardhurat e tij.

Ne ofrojmë deri në 1,200,000 Lek, me një paradhënie në masën 25%, për një kohëzgjatje prej 84 muajsh

Ne do t’jua japim vendimin në lidhje me shumën e mundshme të financimit gjatë kohës që klienti do të jetë duke shqyrtuar automjetin tuaj.

Ju do t’i merrni paratë për makinën tuaj brenda 24 oreve pasi jeni paraqitur në degën më të afërt të MOGO dhe pas nënshkrimit të kontratës së qirasë financiare nga klienti.

Ne jemi të Shpejtë dhe të Thjeshtë në procesimin e aplikimit tuaj

Ne marrim një vendim brenda 30 minutash

Çfarë ofrojmë?

Financim të blerjes së makinës që dëshironi ose mundësinë të merrni para me kolateral makinën tuaj ndërkohë që e mbani në përdorim atë.

Sapo të gjeni klientin, mund të plotësoni formularin e aplikimit që përmban vetëm 4 fusha. Ne do t’ju japim një përgjigje për shumën e parave që mund të financojmë, madje edhe nëse klienti nuk ka krijuar ende një ide për automjetin që dëshiron të blejë.

Ne ofrojmë vendosjen e fletushkave informuese në xhamin e përparmë të makinave si dhe mjeteve te tjera marketing per te ndihmuar shitjen e makinave tuaja me financim nga Mogo

Ne ndajmë suksesin për çdo biznes dhe bashkëpunim me MOGO

Të gjitha instrumentet e nevojshme për shitjen me sukses të automjeteve të përdorura do t’i përfitoni pasi të regjistroheni si partner i MOGO!

Ne ju krijojme mundësinë e reklamimit të përbashkët të bizneseve tona duke krijuar lidhje të web, makinave për shitje në të gjithë rrjetin e MOGO

1

3

2

4

Plani i punës me Mogo

Regjistrohuni duke plotësuar formularin e aplikimit më poshtë.

Merrni telefonatën nga Mogo dhe merrni me email kodin personal të agjentit dhe udhëzimet.

Dërgoni aplikimin e klientit dhe vendosni kodin tuaj personal.

Merrni shpërblimin si partner i Mogo.

4. Shpërblimi

1. Regjistrimi

2. Telefonata nga Mogo

3. Aplikimi i klientit

Plotësoni një formular të shkurtër aplikimi dhe do të kontaktoheni nga specialistët tanë.

Bëhu partner i

!