Doni te shisni nje makine? Keni reklamuar ne merrjep.al apo makinashitje.com?Doni te shisni automjete ne vleren e tyre te plote pa u detyruar te negocioni per uljen e cmimit?

Përvoja e tregtarëve të suksesshëm ka treguar se me një partner të mirë financiar mund të shisni shumë më tepër!

Shisni më shumë makina të përdorura

!

me

Çfarë bëjmë?

Ne do t’ju ndihmojmë të shisni çfarëdo makine duke i ofruar blerësit financim të besueshëm e të leverdisshëm.

Mund të aplikoni përpara se klienti të ketë zgjedhur makinën dhe ne do t’ju tregojmë shumën e mundshme të financimit dhe ju keni mundësi të shisni një makinë më shtrenjtë.

Ne e marrim vendimin përpara se klienti të ketë përzgjedhur automjetin

Financojme blerjen e makinave te cdo marke apo viti prodhimi

Për të përcaktuar shumën e mundshme të financimit të klientit, ne do të kryejmë një vlerësim pa pagesë të ,makinës tuaj, duke u bazuar në vlerën e tregut.

Vlerësim pa pagesë i makinës duke u bazuar në vlerën e tregut

Duke paguar vetëm 25% të vlerës së automjetit, blerësi mund të marrë financim për një periudhë të gjatë dhe kundrejt një pagese mujore minimale te perballueshme nga te ardhurat e tij.

Ne ofrojmë deri në 1,200,000 Lek, me një paradhënie në masën 25%, për një kohëzgjatje prej 84 muajsh

Ne do t’jua japim vendimin në lidhje me shumën e mundshme të financimit gjatë kohës që klienti do të jetë duke shqyrtuar automjetin tuaj.

Ju do t’i merrni paratë për makinën tuaj brenda 24 oreve pasi jeni paraqitur në degën më të afërt të MOGO dhe pas nënshkrimit të kontratës së qirasë financiare nga klienti.

Ne jemi te Shpejte dhe te Thjeshte ne procesimin e aplikimit tuaj

Ne marrim një vendim brenda 30 minutash

Çfarë ofrojmë?

Financim te blerjes se makines qe deshironi ose mundesine te merrni para me kolateral makinen tuaj nderkohe qe e mbani ne perdorim ate.

Sapo të gjeni klientin, mund të plotësoni formularin e aplikimit që përmban vetëm 4 fusha. Ne do t’ju japim një përgjigje për shumën e parave që mund të financojmë, madje edhe nëse klienti nuk ka krijuar ende një ide për automjetin që dëshiron të blejë.

Ne ju sigurojmë një llogaritës, në të cilin mund të llogaritni pagesën mujore

Ne ofrojmë vendosjen e fletushkave informuese në xhamin e përparmë të makinave si dhe mjeteve te tjera marketing per te ndihmuar shitjen e makinave tuaja me financim nga Mogo

Ne ndajme suksesin për çdo biznes dhe bashkepunimme MOGO

Të gjitha instrumentet e nevojshme për shitjen me sukses të automjeteve të përdorura do t’i përfitoni pasi të regjistroheni si partner i MOGO!

Ne ju krijojme mundesine e reklamimit te perbashket te bizneseve tona duke krijuar lidhje te web, makinave per shitje ne te gjithe rrjetin e MOGO

Shembulli nr. 1

Një blerës që ka 600 000 Lek, zgjedh një makinë në tregun e makinave. Pasi ka rishqyrtuar shumë alternativa, blerësi vendos të blejë një makine të vitit 2009. Më pas, ai mëson nga shitësi se çmimi për këtë makinë është 870 000 Lek. Shitësi e informon blerësin për mundësinë e blerjes së makinës me financim nga MOGO. Mogo ofron shumen e diferences midis cmimit te kerkuar nga shitesi dhe parave qe disponon bleresi ose mund te financoj deri 75% te vleres se makines dhe 25% duhet te jene kontribut pagese nga bleresi, Shitësi paraqet aplikimin për shitjen e makinës me financim pranë MOGO dhe ne i kthejmë një përgjigje brenda 30 minutave.

Shembulli nr. 2

Gjatë konsultimit me blerësin, shitësi mëson se ai disponon paratë për blerje e një makinë me vlerë rreth 870 000 Lek. Ndërkohë që pas vizitës në ekspositorin e automjeteve në shitje, blerësi shpreh pëlqimin dhe interesin për një makinë me vlerë 124 000 Lek. Ndërkohë që blerësi nuk i disponon paratë për blerjen e makinës së dytë, shitësi ofron dhënien e automjetit me financim dhe dërgon aplikimin e klientit pranë MOGO. MOGO jep një vendim brenda 30 minutave.

Si funksionon?

1

3

2

4

Plani i punës me Mogo

Regjistrohuni duke plotësuar formularin e aplikimit më poshtë.

Merrni telefonatën nga Mogo dhe merrni me email kodin personal të agjentit dhe udhëzimet.

Dërgoni aplikimin e klientit dhe vendosni kodin tuaj personal.

Merrni shpërblimin si partner i Mogo.

4. Shpërblimi

1. Regjistrimi

2. Telefonata nga Mogo

3. Aplikimi i klientit

Plotësoni një formular të shkurtër aplikimi dhe do të kontaktoheni nga specialistët tanë.

Bëhu partner i

!